Vlastní SW řešení

Doplňují portfolio ERP/CRM o řešení pro řízení skladů čárovým kódem, mobilními aplikacemi, zakázkovým e-shopem a portálovými řešeními.

Disponujeme vlastním vývojovým týmem, který je shodně se strategií společnosti specializován na problematiku podnikových informačních systémů, sběr dat a automatizaci. Členy vývojového týmu jsou pracovníci s dlouholetými zkušenostmi s implementací a vývojem na platformě IS K2 a vývojem podnikových systémů v prostředích Delphi / .NET.

Máme rozsáhlé zkušenosti s vývojem řešení na platformě IS K2, ve vývojových prostředích firem Embarcadero (RAD Studio), Microsoft (Visual Studio) a v open-source prostředí Eclipse.

Kompetence vývojového týmu dokazují realizované projekty, např. B2B/B2C (tenký klient pro prostředí velko / maloobchodu). Vývoj serverových modulů probíhá v úzké spolupráci s vývojovým týmem jádra IS K2, což je zárukou vysoké kompatibility a funkčnosti.

Přínosy pro Vás

  • Vysoká kompatibilita a funkčnost naších řešení díky úzké vazbě s vývojovým týmem IS K2
  • Flexibilita našich řešení díky použitým technologiím
  • Vývojový tým má více než 12leté zkušenosti s Informačním systémem K2
  • Moderní technologie díky nástrojům, které má vývojový tým k dispozici

Sjednejte si schůzku