Služby pro IS K2

Pokrývají celý životní cyklus Informačního systému K2 od předimplementační analýzy, implementace, školení uživatelů, až po následný servis a rozvoj.

Realizovali jsme implementace Informačního systému K2 v podnicích od 5-ti do 200 uživatelů. Zkušenosti z realizace projektů v segmentech obchodu, služeb, polygrafického, zpracovatelského a farmaceutického průmyslu, chemické výroby, strojírenství, a dalších, jsou opěrným bodem pro další úspěšné projekty.

Máme neomezené možnosti v přizpůsobování IS K2 přesně na míru zákazníkovi a jsme schopni garantovat rozvoj systému podle nejmodernějších světových trendů a směrů vývoje. Nebojíme se tak srovnávat se světovou konkurencí.

Výhody pro Vás

 • Kvalitní podpora v rámci všech fází životního cyklu informačního systému
 • Dlouholeté zkušenosti z implementačních projektů z různých odvětví
 • Moderní technologie, jejich pečlivý výběr a uvážlivá aplikace

Předimplementační analýza

Spočívá ve zpracování kompletního projektu implementace funkčního Informačního systému K2 vč. případných programových nadstaveb do prostředí klienta.

 • analýzu současného stavu prostředí zákazníka v souvislosti s používáním IS K2
 • popis cílového stavu
 • návrh způsobu řešení jednotlivých oblastí
 • požadavky na hardware, sítě, komunikaci se zohledněním používání dalších aplikací
 • doporučení způsobu používání IS K2 v prostředí zákazníka s ohledem na jeho požadavky
 • návrh uživatelských úprav IS K2
 • stanovení rozsahu prací spojených se zavedením IS K2 do provozu
 • stanovení rozsahu konverzí dat ze stávajících systémů zákazníka
 • doporučení rozsahu proškolení a zaučení správce systému a klíčových uživatelů
 • detailní harmonogram implementace včetně členění na dílčí ucelené části s vyznačením milníků
 • šablony a dokumenty používané při případné implementaci systému

Implementace

Proces implementace následuje po odsouhlasení předimplementační analýzy. V rámci této přípravy se musí především vytvořit speciální vstupy a výstupy, konfigurace IS K2 apod.

 • nastavení počítačové sítě a komunikací pro provoz IS K2
 • instalaci IS K2
 • školení uživatelů
 • zkušební provoz - ověření funkčnosti IS K2
 • asistenci při uvedení do rutinního provozu

Servis a kompletní podpora

Po předání implementace přechází smluvní vztah do fáze servisní, která je upravena Servisní smlouvou. V rámci té jsou definovány níže uvedené oblasti servisu, podpory a rozvoje informačního systému.

 • Hot-line servis - služba garantované odezvy na požadavky.
 • Servis IS K2 - služba zajištění dostupnosti programových funkcí IS K2.
 • Aktualizace IS K2 - služba poskytování aktualizovaných verzí z titulu programových, systémových a metodických úprav IS K2 včetně legislativních úprav.
 • Běžné uživatelské úpravy dle požadavků zákazníka - běžnými uživatelskými úpravami se rozumí úpravy IS K2, které vyplývají z individuálních požadavků zákazníka.
 • Běžné úpravy výstupů dle požadavků zákazníka - běžnou úpravou výstupů se rozumí přepracování popř. doplnění standardních výstupních sestav nebo vytvoření nových výstupních sestav tak, aby splňovaly požadavky zákazníka.
 • Odborné konzultace - odbornou konzultací se rozumí poskytnutí jednorázové konzultace metodické či technické.
 • Stanovení metodik práce s IS K2.

Systémová integrace

Systémovou integrací rozumíme propojení informačního systému K2 s řešeními třetích stran (Eshop, EDI, SMS, ad.) v jeden fungující celek. Veškerá námi dodávaná řešení jsou plně on-line s využitím vlastního aplikačního serveru ke K2, nebo tzv. semi-online, tzn. že se omezuje závislost klientů (uživatelů) aplikace na dostupnosti připojení. Volbou jedné z těchto možností, nebo jejich kombinacemi jsme schopni dosáhnout vysoké dostupnosti informačního systému bez navýšení provozních nákladů, přičemž výsledkem je řešení s vysokou přidanou hodnotou a z pohledu zákazníka nadstandardní návratností investice.

Příklad realizovaných projektů v oblasti systémové integrace:

 • SMS notifikace o stavu plnění objednávek
 • Elektronická komunikace na platformě ORION EDI

Školení

Cílem této činnosti je zajištění kvalitní obsluhy Informačního systému K2 pro naše zákazníky, ať už se jedná o úvodní školení v rámci implementace, nebo doškolení nových zaměstnanců.

Nabízíme následující školící kurzy:

 • Základní školení
 • Ekonomika
 • Majetek
 • Sklady
 • OLAP (datový sklad)
 • Inviduální (předem sjednaný rozsah, zpravidla ke konkrétní problematice zákazníka)

Formy školení

 • V našich prostorách (Praha 10, Štěrboholská 560/73)
 • U zákazníka
 • Online přes aplikaci Teamviewer

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na adrese obchod@abis.cz.

Optimalizace procesů

Cílem je optimalizace procesů v rámci Informačního systému K2 (implementace nových modulů, reimplementace, atd.). 

Optimalizace procesů zpravidla zahrnuje:

 • Analýzu stávajících procesů organizace
 • Návrh změn procesů organizace
 • Návrh změn v IS K2 s ohledem na navrhované změny procesů

Optimalizace systému

Optimálním nastavením Informačního systému K2 lze dosáhnout až skokového zvýšení produktivity a komfortu práce.

Poskytujeme expertní služby v oblastech:

 • Převodu, analýzy a optimalizace složitých analytických sestav a filtrů do ryze relačních (SQL) dotazů. Tím je umožněno využití maxima výpočetního výkonu na straně serveru, s efektem až řádového zkrácení doby běhu, a to zejména v případě speciálně vytvořených sestav.
 • Optimalizace databázového prostředí s důrazem na platformu Oracle RDBMS 10/11g v prostředí Linux (Oracle/Red Hat).
 • Optimalizace terminálového prostředí s důrazem na různé typy síťových připojení

Naše reference

OP TIGER, spol. s r.o.

OP TIGER, spol. s r.o.

DENAS COLOR a.s.

DENAS COLOR a.s.

PILECKÝ s.r.o.

PILECKÝ s.r.o.

Chromservis s.r.o.

Chromservis s.r.o.

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

Z - TRADE s. r. o.

Z - TRADE s. r. o.

Window Holding a.s.

Window Holding a.s.

Bohemians Praha 1905, a.s.

Bohemians Praha 1905, a.s.

GTH catering a.s.

GTH catering a.s.

SEVAPHARMA a.s.

SEVAPHARMA a.s.

BAL SLOVAKIA, s.r.o.

BAL SLOVAKIA, s.r.o.

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

GENEI spol. s r.o.

GENEI spol. s r.o.

Dama spol. s r.o.

Dama spol. s r.o.

MAYBE STYLE s.r.o.

MAYBE STYLE s.r.o.

KÁBA REKLAMA s.r.o.

KÁBA REKLAMA s.r.o.

Sjednejte si schůzku