O společnosti

Společnost ABIS C​zech, a.s. je ryze českou společností nabízející profesionální služby a řešení v oblasti podnikových informačních systémů, je certifikovaným partnerem společnosti K2 atmitec s.r.o. pro oblast implementace a servisních služeb k informačnímu systému K2. Nabízí mj. vlastní softwarová řešení (WMS, B2B/B2C) a systémovou integraci s produkty třetích stran. V neposlední řadě poskytuje profesionální IT služby a řešení včetně Cloud v moderním datovém centru úrovně Tier III/IV.

Společnost ABIS Czech, a.s. byla založena v roce 2004 a od počátku svého působení vyvíjela aktivity v oblasti ICT infrastruktury a podpůrných služeb. V průběhu dalších let došlo ke změně strategie s důrazem na komplexní řešení potřeb zákazníků, přičemž logickým vyústěním byl vznik divize informačních systémů a vývoje, která od roku 2009 využívá Informační systém K2 za jednu z klíčových vývojových platforem. Činnosti v oblasti infrastruktury a podpůrných služeb byly integrovány do divize systémové a aplikační infrastruktury.

Společnost ABIS Czech, a.s. se dlouhodobě profiluje v oblastech podnikových informačních systémů. Od roku 2009, kdy došlo ke vzniku partnerské spolupráce se společností K2 atmitec s.r.o. s následným získáním odborných certifikací, se profiluje jako partner v oblasti implementace a post-implementačních služeb Informačního systému K2, ale zároveň jako „prodloužená ruka“ vývoje společnosti K2 atmitec s.r.o.

Disponujeme vlastním vývojovým týmem, který je shodně se strategií společnosti specializován na problematiku podnikových informačních systémů, sběr dat a automatizaci. Členy vývojového týmu jsou pracovníci s dlouholetými zkušenosti s implementací a vývojem na platformě IS K2 a vývojem podnikových systémů v prostředích Delphi / .NET. Po technologické stránce má tým k dispozici moderní nástroje od dodavatelů Embarcadero a Microsoft, které jsou spolu se schopnostmi týmové spolupráce zárukou úspěchu i ve velkých implementačních projektech.

Mise

Posláním společnosti ABIS Czech, a.s. je poskytovat služby a řešení v oblasti podnikových informačních systémů s nejvyšší přidanou hodnotou pro zákazníky ze všech oborů a to s využitím vlastních i partnerských produktů. Dále pak profesionální služby IT vč. Cloud
v moderním datovém centru.

Vize

Stát se preferovaným dodavatelem podnikových informačních systémů a profesionálních IT služeb
vč. moderních technologií Cloud v datovém centru
a umožnit tak našim zákazníkům využít všech výhod integrovaných řešení v oblastech ERP, CRM, WMS, ad. s cílem zajištění dlouhodobého růstu v oblastech jejich podnikání.