K2 Cloud

Řešení K2 Cloud spočívá v komplexním outsourcingu provozu Informačního systému K2 v profesionálním datovém centru.

Naše dlouholeté zkušenosti s implementací ICT infrastruktur pro provoz Informačního systému K2, stejně tak jejich údržbu a optimalizaci, zúročujeme v rámci služby K2 Cloud. V rámci této služby zákazníci získávají prostředí, které je plně optimalizované. Řešení zpravidla využívá terminálových služeb Microsoft Windows Server 2008/2012, databázového serveru na platformě Microsoft SQL Server nebo Oracle Database.

Proč svěřit provoz IS K2 do našich rukou?

 • Známe výkonové potřeby Informačního systému K2 ve vztahu k rozsahu použití a počtu uživatelů a jsme tak schopni prostředí navrhnout s maximálním důrazem na optimální odezvu systému
 • Máme bohaté zkušenosti s provozem IS K2 na databázích MS SQL / Oracle
 • Máme odladěné prostředí Remote Desktop (Windows Server 2008/2012) pro provoz IS K2

Škálovatelný výkon

Netrapte se myšlenkou, co bude vaše firma dělat za několik let a jaký bude potřebovat IT výkon. Řešení K2 cloud vám umožní navýšit, nebo naopak snížit výkon snadno a rychle, stačí jen pár kliknutí. V danou chvíli tedy platíte skutečně jen za takový výkon, který skutečně potřebujete.

Garance dostupnosti

Využívejte IT technologie, kdykoliv je potřebujete. Nepřetržitý provoz zajišťujeme využitím vysoce redundantních technologií na úrovni napájení, datové konektivity, serverů, storage a aktivních prvků, doplněných řešeními pro backup a datovou replikaci. Všechny technologie jsou proaktivně dohledovány a monitorovány dohledovým systémem. K2 cloud je provozován v datovém centru K2 vybudovaném dle standardu Tier III.

Zabezpečení

Chraňte své technologie! Celý objekt i datové centrum jsou vybaveny jak elektronickým zabezpečovacím systémem, tak fyzickou ostrahou. Technologie jsou navíc uloženy v RACKových místech, kam je přístup zcela odepřen. Vysoce sofistikované postupy jsou aplikovány v oblasti bezpečnosti infrastruktury (správná a bezpečná implementace) i bezpečnosti dat (virtualizace, šifrování či řízení přístupu). Zásadní je také klasifikace dat, tedy jejich fyzické uložení v závislosti na úrovni citlivosti. Neopomíjíme ani monitoring dat a mnoho dalších opatření, která z bezpečnostních důvodů držíme v tajnosti.

Moderní řešení

Buďte díky K2 cloud o krok dál než vaše konkurence! Soustřeďte své síly na to podstatné – své produkty a služby. Starosti s technologiemi za vás vyřeší neustále optimalizované IT zázemí. Outsourcing IT se mnoha firmám osvědčil a umožnil jim citelně snížit náklady na provoz a rozvoj IT.

Optimalizace nákladů

Zatěžují obrovské jednorázové investiční náklady váš rozpočet? Zbavte se jich a přejděte na pravidelné placení měsíčních provozních nákladů IT služeb, které se odvíjí jen od počtu uživatelů nebo rozsahu poskytovaných služeb. K2 cloud je ideální variantou optimalizující poměr cena / výkon.

Výhody plynoucí z outsourcingu informačních technologií

Na jedné straně stojí přímé ekonomické výhody (např. snížení nákladů/investic na rozvoj informačních technologií), které jsou snadno měřitelné a kvantifikovatelné. V rámci služby Outsourcing však dochází i k přesunu značné části odpovědností na poskytovatele, čímž zákazník získává daleko více. Výhody tak spadají také do personální nebo administrativní oblasti. Jedním z klíčových přínosů je například záruka dostupnosti týmu odborníků, kteří jsou dokonale seznámeni s informačními technologiemi zákazníka - většinou jej sami navrhovali a realizovali, dále pak zpracované plány pro neočekávané události a v neposlední řadě vyšší bezpečnost celého řešení.

Mezi základní výhody outsourcingu patří:

snížení nákladů na provoz ICT a to díky:

 • úspoře z rozsahu (při nákupu mnoha kusů serverů, diskových polí, SW je cena za jednotku výhodnější),
 • sdílení prostředků (např. SAN infrastruktury, síťových prvků, management nástrojů atp.) více zákazníky,
 • snížení nákladů/investic na rozvoj ICT (eliminace „slepých uliček“ při rozvoji ICT, využití drahého know-how více zákazníky),
 • zvýšení dostupnosti a bezpečnosti ICT prostředků (vyšší bezpečnost datového centra TIER 3+/fyzická bezpečnost, napájení, klimatizace/, vyšší míra redundance použitého hardware (desítky serverů a diskových polí – výpadek jednoho i více kusů nezpůsobí nedostupnost služby (aplikace),
 • vyšší flexibilita při růstu společnosti (reakce na zvýšený nebo snížený počet uživatelů je v řádu dnů)
 • stálý přístup k novým technologiím bez nutnosti se v oboru orientovat,
 • přesný přehled o nákladech na ICT skrze definovaný poplatek za poskytnutí služby – možnost tento rozpustit na každého uživatele PC nebo notebooku,
 • přístup k používaným službám odkudkoliv a kdykoliv,
 • jasná odpovědnost na straně poskytovatele – již žádné výmluvy, kdo za co může,
 • sjednocení garancí za chod systému jako celku směrem k poskytovateli.

Společnost ABIS Czech, a.s. je partnerem K2 atmitec, vlastníka a provozovatele moderního datového centra. Datové centrum K2 je vybudováno s parametry Tier IV, což je nejvyšší úroveň v kategorizaci Tier dle Uptime Institute. Je konstruováno pro nepřetržitý provoz se sofistikovaným systémem dohledových a environmentálních čidel. Pro možnost servisu a pokrytí případných výpadků je centrum vybaveno redundantními trasami datových i elektrických rozvodů a chlazení tak, aby bylo možné paralelně provádět údržbu bez výpadku poskytovaných služeb.

Datové centrum s přidanou hodnotou

Společnost K2 atmitec s.r.o. k zažitému schématu datových center přistoupila inovativně a rozhodla se spojit síly vlastních infrastrukturních odborníků, vývojářů, konzultantů a IT architektů a vytvořit datové centrum s přidanou hodnotou. Tu vidíme především v možnostech:

 • vytvoření individuální IT platformy dle požadavků zákazníka,
 • pronájem škálovatelné IT infrastruktury dle kapacity OC,
 • instalace a implementace služeb pro systémové technologie,
 • profesionální služby dohledového centra v režimu 24/7/365,
 • poštovních, portálových a dalších komunikačních služeb,
 • poskytování ERP systémů i CRM systémů jako služby, včetně dohledu a správy celého řešení služby Business Intelligence jako rozšíření kERP systémům, případně k dalším databázovým aplikacím.

SAAS – Software jako služba

Zvolený software si nekupujete, pouze platíte za jeho užívání. Velmi dobře potom lze odhadnout měsíční náklady na využívání IT a není nutné provádět velké vstupní investice. Přesto získáte přístup k široké škále aplikací.

 • platíte za užívání služby dle rozsahu – neřešíte, co je nutno koupit a udělat pro její zprovoznění
 • eliminace potřeb instalace a provozu aplikací na vašich vlastních zařízeních
 • poskytovány jsou zejména IS K2 vč. OLAP (popř. elektronická pošta, portálová řešení, kancelářské aplikace, služba diskového úložiště a mnohé další)
 • získáváte nepřetržitou péči o technologie (HW/SW) a pravidelný upgrade
 • výkon služby optimalizován pro provoz systémů a aplikací

PAAS – Platforma jako služba

Chcete využívat velké množství aplikací a zároveň i vyvíjet nové aplikace? Využijte modelu PaaS. Pronajmutí určité platformy vám poskytne vše, co potřebujete.

 • platíte za pronájem části škálovatelné infrastruktury (myšleno HW včetně základního SW např. virtualizační vrstvy)
 • sami implementujete, modifikujete a udržujete služby
 • získáváte nepřetržitou péči o technologie a pravidelný upgrade platformy (HW + Virtualizační vrstva)
 • navýšení/snížení potřebného výkonu pro provoz systémů a aplikací je realizováno na základě požadavku v řádu hodin

Sjednejte si schůzku