Informační systém K2 podporuje růst OP TIGER

$node->image[0]->content->description

Společnost OP TIGER, spol. s r.o., jedna z nejuznávanějších evropských sítotiskařských společností, se rozhodla podpořit svůj dynamický růst zavedením Informačního systému K2. Nové řešení zaručuje lepší procesy uvnitř firmy i navenek vůči zákazníkům a je schopné udržet krok s rozvojem firmy, zejména v oblasti digitálního tisku.

Výchozí stav

Před zavedením IS K2 bylo ve společnosti OP TIGER provozováno více jednotlivých programových aplikací, které nebyly vzájemně propojeny. Stěžejní aplikací byl tzv. "Intranet", který byl vytvořen na zakázku za účelem sledování výroby a stavu zakázek. Postupem času se však ukázalo několik slabin a to velmi omezená technická podpora, omezené analytické možnosti systému a žádná integrace na jiné systémy. Společnost OP TIGER se tak rozhodla vypsat výběrové řízení na informační systém, který pokryje potřeby v rámci všech podnikových procesů.

Vítězem výběrového řízení se stala společnost ABIS Czech, a.s. s nabídkou na dodávku Informačního systému K2 s webovou aplikací pro výrobu, která zachovává pružnost a flexibilitu původního "Intranetu".

Hlavní požadavky na nový systém

 • Konsolidace systémů a dat
 • Spolehlivost a propracovanost základních modulů (Výroba, Finance, Sklad, Nákup)
 • Manažerské vyhodnocování v reálném čase
 • Otevřenost systému a flexibilita řešení nestandardních procesů
 • Možnosti integrace na SW řešení dodavatelů a odběratelů

Průběh implementace

Zavedení nového informačního systému trvalo ve společnosti OP TIGER zhruba 3/4 roku, od vypsání výběrového řízení až po ostrý náběh informačního systému K2.

Výběrové řízení Q2 2012
Projekt implementace Q3 2012
Dodávka Hardware a Software Q3 2012
Školení uživatelů Q4 2012
Zkušební a ostrý provoz Q1 2013

Hlavní přínosy

 • Podpora všech firemních procesů v jednom systému
 • Monitorování a zprůhlednění výroby
 • Efektivní vyhodnocování výroby
 • Podpora odvádění výrobních operací pomocí webové aplikace

Vybrané přednosti

Dodávka HW & SW

V souvislosti s implementací IS K2 vyvstala potřeba inovovat současnou IT infrastrukturu. Po analýze potřeb nejen IS K2, ale i dalších podnikových řešení, byl navržen a následně implementován model virtualizace na platformě VMware vSphere Essentials, nový hardware a licence Microsoft Small Business a Windows Server.

Implementované technologie:

 • VMWare vSphere Essentials
 • DELL PowerEdge R720
 • Microsoft Small Business Server 2011 Standard
 • Microsoft Small Business Premium Addon

Modul kalkulace a sledování zakázek

Modul Kalkulace zakázek slouží ke kompletnímu zadání obchodního případu. Umožňuje tvorbu, revize a tisk nabídek. Modul Sledování zakázek má za úkol kompletní řízení oběhu zakázek (workflow) – od zadání po expedici. 

Speciální sestavy

Součástí dodávky Informačního systému K2 bylo zhotovení speciálních sestav s možností použití čárového kódu. Níže uvedená sestava umožňuje automatické zobrazení náhledu ze speciální složky pro tiskové podklady.

Webový modul odepisování výroby

Webový modul Odepisování výroby vytváří odváděcí průvodky po akci uživatele. Ovládání a vzhled navazuje na předchozí systém, který však postrádal jakoukoliv vazbu na jiné podnikové aplikace.

Integrace na e-shop coromoro.com

Veškeré objednávky z e-shopu coromoro.cz se automaticky importují do Informačního systému K2. Do budoucna se počítá s hlubší integrací a dalšími e-shopy.

O společnosti OP TIGER

Potiskem reklamního textilu se zabývá již od roku 1992. Z hrstky nadšenců s několika manuálními stroji se vyvinuli v jednu z největších a nejuznávanějších evropských síto-tiskařských společností, zaměstnávající více než 100 lidí.

Na několika sítotiskových automatech (možnost tisku až 16-ti barev) vznikají denně tisíce kvalitních plnobarevných potisků na trička, mikiny, tašky a další textil.

Jako jediní v Česku nabízí možnost tisknout barvami, certifikovanými podle mezinárodního BIO standardu GOTS. Řadí se tím po bok několika nejprogresivnějších světových tiskáren, kterým není lhostejné, jaký vliv má jejich výroba na životní prostředí.

Máte zájem o produkt či cenovou nabídku?

Kontaktujte naše obchodní oddělení prostředníctvím formuláře.